ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ OFİSİ

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki firmaların teknik ihtiyaçlarını gereken Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, üniversitelerdeki akademik araştırmacılar ile sanayiyi biraraya getirerek sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.
Bu kapsamda 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren HT-TTM Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi,

 • Proje fikrine yönelik olarak akademisyen ve firmanın Ar-Ge ihtiyacı ve beklentilerini belirlemeye katkıda bulunur,
 • Ulusal ve uluslararası fon programlarından yararlanılmasına destekte bulunur,
 • Sanayiye, fikirden ürüne giden her süreçte Ar-Ge çalışmalarında destekte bulunur
 • Akademisyenlerin bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasına, üniversite-sanayi iş birlikteliklerin sağlanmasında ve tüm sürecin yönetilmesinde yönlendirici olur,
 • Sanayi – sanayi buluşma platformlarının oluşturulmasını sağlar,
 • Sanayi – üniversite odak grup çalışmaları yaparak, yeni iş birlikteliklerinin oluşumunu sağlar.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken sözleşme yönetimi, hukuki destek ve idari-mali sürecin takibi konusunda da hizmet vermektedir.

FON PROGRAMLARI DESTEĞİ

Firmaların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmalarına teknik ve idari yönden destek oluyoruz. Akademisyenlerimizi sürece dahil ettiğimiz için ulusal fon programlarında %90’nın üzerinde başarıya sahibiz.

Amacı: Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Destek Miktarı: Temel destek oranı % 40 olacak şekilde, proje giderlerinin en fazla %60’ı hibe olarak desteklenmektedir. Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü

Destek Süresi: 36 Ay’a kadar

Kimler Başvurabilir: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm  sermaye şirketleri

Amacı: KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine (3+2) avantajlı bir şekilde destek sağlayarak Ar-Ge projesi yapmaya teşvik etmek.

Destek Miktarı

•   Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL,

•   Proje giderlerinin %75’i

•   Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri

•   Yeminli Mali Müşavir Giderleri

•   Başarıyla tamamlanan projelerde proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü

Destek Süresi:18 Ay’a kadar

Kimler Başvurabilir: Programa Uygulama Esasları’nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ’ler başvurabilir.

Amacı: Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Destek Miktarı: Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Destek Süresi: Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir: Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Amacı: Özel sektör ve akademinin katılımlarıyla belirlenecek öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek Miktarı 

•   KOBİ’ler için, proje giderlerinin %75’i

•   Büyük ölçekli işletmeler için proje giderlerinin %60’ı

Destek Süresi: Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe proje süresinde ve bütçesinde sınır yoktur.

Kimler Başvurabilir: Özel Sektör Kuruluşları

Amacı: Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Destek Miktarı

•   Geri Ödemesiz 400.000 TL

•   Geri Ödemeli 300.000 TL

•   Girişimciler için Başlangıç Sermaye Desteği 20.000 TL

•   Proje giderlerinin %75’i (Yerli Malı Belgeli Makinalarda %90)

•   Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri

•   Test Analiz

•   Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

•   Eğitim Desteği

Destek Süresi:24 Ay’a kadar (12 Ay Ek süre ile)

Kimler Başvurabilir: KOBİ ölçeğindeki firmalar ve Girişimciler.

 • AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ

Amacı: Özel sektör kuruluşlarını Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine teşvik ederek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkartmak.

Destekler

 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Prim Desteği
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Vergi İndirimi: Ar-Ge / Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 • Sigorta Prim Desteği: Ar-Ge / Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak  denekten karşılanır.
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
Doktora %95
Yüksek Lisans %90
Temel Bilimler %95
    Yüksek Lisans %90
    Lisans %90
Diğer %80
 • Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge / Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
 • Gümrül Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge / Tasarım ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ HİZMETLERİMİZ

 1. Başvuru Aşaması;
  1. Analiz Çalışması
  2. Kurgu ve Dökümantasyon
 1. Yürütme Aşaması;
  1. Proje Havuzu Yönetimi
  2. İnsan Kaynakları Yönetimi
  3. Üniversite – Sanayi İşbirliği Yönetimi
  4. Fikri Hak Yönetimi
  5. Mali Altyapı Yönetimi

TEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Sanayicilerin teknik problemlerine çözüm bulmak için sözleşme tabanlı çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz proje sayısı 1.700 ’ e ulaşmıştır. Bununla ilgili çalışma modelimiz aşağıda verilmektedir.

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi

Sinem ARICAN ALPAY

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi Koordinatörü

Aslı BERKİ

Proje Uzman Yardımcısı

Açelya Deniz Gökselkınav

Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı

Seda Yılmaz

Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı

Süleyman Turgut

Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı
İletişim

HACETTEPE TTM

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82

Veri Politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Aydınlatma Metinleri web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıntıları İnceleyin