Organizasyon Şeması

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Kıdemli Proje Koordinatörü
Kıdemli Proje Koordinatörü
Proje Koordinatörü
Muhasebe ve Finans Koordinatörü
Şoför