Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT) 2023 Çağrıları Proje Başvurusuna Açıldı!

Ufuk Avrupa Programı kapsamında oluşturulan Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions)’nın 2023 yılı çağrısı (DUT 2023 Çağrısı) ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan çok ortaklı, uluslararası araştırma ve/veya yenilik projeleri desteklenecektir. “DUT 2023 Çağrısı” kapsamında desteklenecek projeler, uluslararası bir hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir. Stratejik kentsel araştırmadan, uygulamalı kentsel araştırmaya ya da kentsel yeniliklerin uygulamasına kadar çeşitli faaliyetleri destekleyecek çağrılar disiplinler arası çalışmalara açıktır.

 

Çağrı Konuları

Ortaklık çağrılarını “Geçiş Yolları (Transition Pathways-TP)” adı verilen üç temada gruplandırılmıştır:

 1. 15 dakikalık Şehirler Geçiş Yolu (15mC) 15-Minute Cities Transition Pathway,
 • 15mC1: Integrated Policies and Evidence to Reduce Car-dependency
 • 15mC2: Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments
 • 15mC3: Empower People for Urban Mobility Transitions

 

 1. Pozitif Enerji Bölgeleri Geçiş Yolu (PED) Positive Energy Districts Transition Pathway,
 • PED1: Energy Resilience and Energy Poverty
 • PED2: Urban Regeneration and Refurbishment
 • PED3: Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

 

 1. Döngüsel Kent Ekonomileri Geçiş Yolu (CUE) Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway
 • CUE1: The Built Environment as a Resource Base
 • CUE2: Knowledge and Optimisation of Resources Flows Between Urban and Rural Areas
 • CUE 3: lanning and Designing urban areas with Nature: Towards a Regenerative Urbanism

 

Çağrı içerikleri ile ilgili detaylara linkten ulaşabilirsiniz.

 

Önemli Dökümanlar

 1. 2023 Yılı DUT Uluslararası Çağrı Metni ve Başvuru Kuralları (Ülkelerin fonlama kriterlerini de içerir) : DUT Call 2023 Call Text 
 2. 2023 Yılı DUT Ulusal Başvuru Kuralları * :   DUT 2023 Çağrısı Ulusal Başvuru Kuralları

*Desteklenen gider kalemleri, destek oranları, proje ekibi, bursiyerler, başvuru sunma ve değerlendirme süreçleri, çağrı takvimi, ulusal başvuruda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar gibi konularda ayrıntılı bilgi içerir.

 1. Ülkelerin Ulusal Fonlama Ajanslarının Desteklediği Çağrılar: Funding agencies and topics coverage
 2.  Ön teklif formu:Pre-proposal template 

 

Ortaklık Yapısı ve Önemli Geçerlilik Kriterleri

 1. Proje teklifleri aşağıda listelenen katılımcı ülkelerin en az üçünden en az üç ortağı içermelidir (çağrılara konsorsiyum olarak başvuruda bulunulacaktır). Ortak kuruluşlardan (partnerlerden) biri projenin koordinatörü (main applicant) olacaktır.
 2. Konsorsiyumda en az iki Başvuru Sahibi, Ufuk Avrupa Programına taraf farklı AB Üye Devletleri veya programa asosiye ülkelerden olmalıdır.
 3. Projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin* kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı-çağrı özelinde açıklanan iki aşamalı süreç dökümanını inceleyiniz- ) finanse edilmeye uygun olmalıdır.

*Ülkelerin fonlanma ajansları farklı çağrı başlıkları, farklı kuruluş türlerini fonlama konusunda farklı yaklaşımlar izleyebildiklerinden başvurunun geçersiz sayılmaması adına konsorsiyum ortaklarınının ilgili kriterleri sağladığından emin olunmalıdır. (Ülkelerin özel kriterlerine linkten sayfa 46-127’den ulaşabilirsiniz)

 1. Konsorsiyumda yer alan her partner kuruluşun, proje teklifinden sorumlu bir Asli Araştırmacı (Principle Investigator (PI)) belirtmesi beklenir. Bir kişi PI olarak en fazla iki proje teklifinde yer alabilir ve Koordinatörün (Main applicant) PI'si olarak yalnızca bir kez başvuru yapabilir.
 2. Her konsorsiyum, ulusal/bölgesel uygunluk kriterlerine bağlı olarak, Ana Başvuru Sahibi, Eş Başvuru Sahibi veya İşbirliği Ortağı olarak en az bir kentsel kamu otoritesi (urban government authority) ortağı içermelidir. İlgili ortak koordinatör (main applicant), partner (co-applicant) ya da fon istemeyen ortak (co-operation partner) rölü ile katılım sağlayabilir.
 3. Konsorsiyumlarda tercihen özel şirketler, ticari kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ya da tüketicilerden en az birinden temsilci bulunmalıdır.
 4. Çağrılara küçük ve orta ölçekli konsorsiyumların (proje başına ortalama 3-5 fon talep eden ortak) başvuru gerçekleştirmesi beklenir.

 

 

Katılımcı Ülkeler

Bu Çağrı kapsamında seçilen projeler, aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs,  Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre,  İtalya, İzlanda, Kanada/Quebec, Kore, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan.

 

Proje Sunma Aşamaları

Uluslararası proje sunumu 2 aşamada gerçekleştirilir:

ÖN PROJE (PRE-PROPOSAL)

TAM PROJE (FULL-PROPOSAL)

 1. Uluslararası aşama

 

 1. Ulusal aşama

 

 1. Uluslararası aşama

 

 1. Ulusal aşama

 

Ön proje teklifinin sunulması: aynı çağrı ile ilgilenen  proje konsorsiyumu üyeleri biraraya gelerek bir ön proje başvurusu gerçekleştirir.

Uluslararası hakem kurulu projeleri puanlandırır.

Yüksek puan alan ön proje teklifleri,  tam proje teklifi sunmaya davet edilir.

Uluslararası konsorsiyumda yer alan her bir proje ortağı kendi ülkesinin fonlama kuruluşuna (Türkiye için TÜBİTAK) kurumun prosedürleri doğrultusunda başvuru gerçekleştirir ve uygunluk kontrolünden geçer.

 

2. Aşamaya geçmeye hak kazanan ön teklif sahibi konsorsiyumlardan başarılı olanlar  kapsamlı projelerini (full proposal) sunar.

Uluslararası hakem kurulu projeleri puanlandırır.

Uluslararası  2. aşama başvuru sonrası başarılı olarak seçilen projelerin tüm ortakları, ulusal aşama için doğrudan kendi ülkesinin ilgili fonlama kuruluşuna (Türkiye için TÜBİTAK) başvurur ve fonlarını ilgili kuruluştan alır.

 

 

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

 Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

 

 Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 1. Proje başına 6.000.000 TL’yi,
  1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 3.000.000 TL’yi,
  2. Özel kuruluşlar için 6.000.000 TL’yi

aşamaz.

 

Çağrı Takvimi

Uluslararası birinci aşama (ön proje) başvuruları açılışı

 

1 Eylül 2023

1. Bilgi Günü (çevrimiçi)

12 Eylül 2023

2. Bilgi Günü (çevrimiçi)

10 Ekim 2023

Uluslararası birinci aşama (ön proje)  başvuruları kapanışı

21 Kasım 2023, 13:00 CET

Ulusal aşama birinci başvuruları (Ulusal Uygunluk kontrolleri)*

Aralık 2023

Ön teklifleri değerlendirmek için Uzman Panel Toplantısı*

Şubat 2024

Uluslararası ikinci aşama  açılışı (başvuru sahiplerinin tam teklif sunmaya davet edilmesi)*

Mart 2024

Uluslararası ikinci aşama proje sunmak için son günü

30 Nisan 2024, 13:00 CET

Uygunluk kontrolü

Mayıs 2024

Tam teklifleri (Full proposal) değerlendirmek için Uzman Paneli Toplantısı

Haziran 2024

Fonlama kararlarının açıklanması

Temmuz 2024

Projelerin başlaması

Eylül 2024 – Ocak 2025

Projelerin lansman toplantısı

2025 

*Tam tarihler netleştikçe www.ufukavrupa.org.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Ülkemizden Desteklenebilir Kuruluşlar

 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri
 • Özel şirketler (Start-up'lar, KOBİ'ler ve büyük şirketler dahil)
 • Belediyeler
 • Kamu otoriteleri/Devlet kurumları
 • Ar-Ge Tüzel Kişilikleri

 

Ortak Bulma Platformu

Çok uluslu proje konsorsiyumu olarak proje başvurusunda bulunan çağrılarla ilgilenen diğer kuruluşlarla tanışmak ve birebir görüşmeler gerçekleştirmek için hayata geçirilen DUT 2023 Çağrısı Ortak Bulma Platformu (Matchmaking Platform) ana sayfasına,kayıt linkine ve kayıt gerçekleştiren araştırmacıların profillerine ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Kaydolan kişilerin proje fikirleri ya da yetenekleri hakkında detaylı bilgi verdikleri Marketplace sekmesini incelemenizi ve kayıt gerçekleştirirken sizlerin de ilgili kısma ayrıntı eklemenizi öneririz.  Birebir görüşmeler gerçekleştirme fırsatı 31 Mayıs 2024’e kadar açık olacaktır.

Ayrıca Expression of Interest (Niyet Beyanı) Dökümanını ilgilendiğiniz çağrılar özelinde doldurup, olası ortaklık imkanları doğduğunda sizlerle iletişime geçebilmeleri adına TÜBİTAK ABÇPM irtibat noktaları ile ile paylaşmak istersenizlinktenindirip İngilizce olarak doldurduktan sonra dut@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Bilgi Günleri

Türkiye (TÜBİTAK) tarafından da ulusal bir bilgi günü düzenlenecek olup, tarih ve ajanda www.ufukavrupa.org.tr üzerinden duyurulacaktır.

 

Bilgilendirme Videosu

DUT Call 2023 requirements and procedures

 

İletişim

 • Çağrı detayları ile ilgili ve teknik sorunlar için çağrı sekreteryasının iletişim adresi : call@dutpartnership.eu
 • Uluslararası süreçler hakkındaki genel sorularınız için bizlere dut@tubitak.gov.tr adresinden,
 • Ulusal süreçler (TÜBİTAK 1071 Ulusal Fonlama Programı) ile ilgili sorularınız için ceren.uzun@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer İçerikler