Dr. Ecz.YASEMİN AKYÜREK

Home - Dr. Ecz.YASEMİN AKYÜREK

Dr. Ecz.YASEMİN AKYÜREK

.Genel Müdür Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Yasemin Akyürek, bilim uzmanlığı ve doktora derecelerini aynı Üniversiteden Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında almıştır. 2002-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2005-2018 yılları arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (2012 den önce Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) görev yapmıştır. Bu süre içerisinde çeşitli bilimsel danışma komisyonları ve kurum bünyesindeki kurullarda üye, teknik uzman, şube müdürlüğü ve birim sorumluluğu görevlerini sürdürmüştür. Mayıs 2017 de Kurum Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiş ve Kurumdan ayrıldığı Ekim 2018’e kadar bu görevini sürdürmüştür. Görev yaptığı süre içerisinde Avrupa Birliği İlaç Ajansında (EMA) pek çok toplantı ve eğitime gözlemci, katılımcı ve delege olarak katılım sağlamış, pek çok uluslararası platformda kurumun çok uluslu veya ikili ilişkileri çerçevesinde toplantılara katılmış ve kurum adına sunumlar gerçekleştirmiştir.

Temel uzmanlık alanları:
• Beşeri tıbbi ürünlere ilişkin yasal düzenlemeler
• Beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması
• Beşeri tıbbi ürünlere ilişkin AB mevzuatı
• Beşeri tıbbi ürünlere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hukuku
• Uluslararası ilişkiler
• Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere ilişkin yasal düzenlemeler
• Türkiye-AB Gümrük birliği süreçleri ve AB müktesebatı
• İlaçta yerelleşme politikası ve süreçleri
• Nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemler
• Omurilik hasarına hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemler
• Karaciğerde ilaç dağılımı
• Biyofarmasötik ve farmakokinetik

İletişim Bilgileri