Startuplara ve KOBİ’lere Açılan Çağrılar

Home - Duyuru - Startuplara ve KOBİ’lere Açılan Çağrılar

Startuplara ve KOBİ’lere Açılan Çağrılar

  • Tarih: 27 Nis 2020

INNOSUP-01-2018-2020:“Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri” çağrısının amacı küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ’leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir. Bu çağrı kapsamında proje yürüten konsorsiyumlar proje bütçelerinin %75’ini KOBİ’lerde inovasyon kapasitesini geliştirmek adına üçüncü taraflara ödül veya açılan çağrı kapsamında hibe olarak aktarmaktadır. Her bir INNOSUP 01 projesi için üçüncü taraf farklı tanımlanabilmektedir; KOBİ’lerin başvuracağı çağrılar ya da ödüller çoğunlukta olmakla birlikte farklı çağrılar kapsamında farklı kurum, kuruluş veya araştırmacıların konsorsiyumlu ya da konsorsiyumsuz başvuracağı çağrılar bulunmaktadır. Çağrı konuları ise ilgili olduğu INNOSUP 01 projesi doğrultusunda Ufuk2020 ile ilintili farklı konu ve problemleri içermektedir. Üçüncü tarafların başvurabileceği çağrıların son başvuru tarihi ise değişiklik göstermektedir.

INNOSUP 01 çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bahsedilen “üçüncü taraflara açılan çağrılar”a ve açık çağrılar kapsamında başvuru koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/innosup-01-kapsaminda-startuplara-ve-kobilere-acilan-cagrilar