Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı

Home - Duyuru - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı

Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı

  • Tarih: 18 Tem 2019

Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, SEA-EU JFS) Nedir?

Güneydoğu Asya-Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programının (SEA-EU JFS) amacı, Avrupa ve Güneydoğu Asya arasında Bilim ve Teknoloji alanındaki bağlantıları, daha önceki çalışmaları da kullanarak geliştirmek; güçlü bir seviyeye getirmek; kurumlar arasında derin bağlantılar oluşturarak Bilim ve Teknoloji alanındaki işbirliklerine güçlü bir ivme kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların, kalıcı ve yenilikçi ortak işbirliklerini güçlendirerek, Avrupa-Güneydoğu Asya işbirliklerini önemli ölçüde geliştireceği beklenmektedir. SEA-EU JFS kapsamında bölge ülkelerinin öncelikleri göz önünde bulundurularak belirlenen tematik alanlarda çağrılar açılmaktadır (https://www.sea-eu-jfs.eu/calls).

SEA-EU JFS Çağrıları kapsamında, katılımcı ülkelerin fon kuruluşları, prensip olarak sadece kendi ülkelerinden gelen araştırma ve inovasyon ortakları için fon sağlamaktadır (“No money crossing borders”). JFS 2017 Çağrısı bulaşıcı hastalıklar ve çevre/iklim değişikliği tematik alanlarında başvuru almış ve bilimsel değerlendirme sonucu 10 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. “Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar” tematik alanlarında açılmış olan ikinci JFS Çağrısında ise 9 proje desteklenmiştir (https://www.sea-eu-jfs.eu/funded-projects).

JFS 2019 Çağrılarına katılım sağlayan ülkeler: Brunei, Bulgaristan, Kamboçya, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Almanya, Laos, Letonya, Myanmar, Filipinler, İspanya, İsviçre, Tayland, Türkiye, Vietnam.