CSP ERANET Cofund Çağrısı Açıldı

Home - Duyuru - CSP ERANET Cofund Çağrısı Açıldı

CSP ERANET Cofund Çağrısı Açıldı

  • Tarih: 18 Kas 2019

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı’nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz’den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.

Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır.

Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
Silikon yakıtlı parabolik toplayıcılar
Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
Açık volümetrik hava alıcısı
Gelişmiş termal enerji depolama
Gelişmiş lineer fresnel teknolojisi
Erimiş tuzlu parabolik toplayıcılar
Çok kuleli ışın sistemi
Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://csp-eranet.eu/calls adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önemli tarihler için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/concenrated-solar-power-csp-eranet-cofund-cagrisi-acildi