Duyuru

Home - Kategori ArşiviDuyuru ( - Sayfa 23)

40 Yeni COST Aksiyonu Onaylandı

4 Haziran 2019 tarihi itibariyle COST Ulusal Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials) tarafından 40 yeni COST Aksiyonu onaylanarak yürürlüğe alındı. Yeni yayınlanan Aksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi için; https://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019/ Yeni Aksiyonlarla ilgili bilgileri içeren Aksiyon Kitapçığına ulaşmak için; https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/06/oc-2018-2_Actions-Booklet.pdf Söz konusu Aksiyonlarla ilgili detaylar ve Aksiyon Mutabakat Zaptları (Memorandum of Understanding) 25 Haziran 2019 tarihi[...]
Devamı

Sağlık Alanı 2020 Taslak Çağrı Programı

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı için 2020 Çağrıların bulunduğu yeni taslak Program AB Komisyonu tarafından hazırlanan Ufuk2020 Sağlık Alanı sayfasında yayımlanmıştır. Henüz taslak olan çalışma programının son hali 2 Temmuz tarihinde resmi olarak yayımlanacaktır. Taslak 2020 çağrı programına buradan ulaşabilirsiniz. AB Komisyonu websitesinde bulunan haber metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Devamı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır. TÜBİTAK-JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları[...]
Devamı

KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliği IRASME Çağrısı Açıldı

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden[...]
Devamı

NRF/MSIT Araştırma ve İnovasyon Programları Çağrıya Açıldı

Değerli Araştırmacılar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak[...]
Devamı

ERC 2019 Advanced Grant Çağrısı Açıldı

391 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 166 proje fonlaması beklenen ERC Advanced Grant 2019 çağrısı başvuruya açıldı. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019. Advanced Grant çağrısı ile ilgili önemli bilgilere ve dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz. ERC çağrılarına hazırlığınız esnasında TÜBİTAK tarafından oluşturulan ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’ndan (EBAG) yararlanabilirsiniz. Program kapsamında proje yazma ve sunma eğitimi,[...]
Devamı

Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesi Elektronik Ortama Taşındı!

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz, Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Programı’nın (U2020) yasal ve mali kural ve prosedürlerine ilişkin en kapsamlı ve en temel belge niteliğindeki Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesi (AGA) Avrupa Komisyonu tarafından elektronik ortama taşındı. Henüz beta versiyonu erişime açılan ve test aşamasındaki eAGA, 840 sayfalık Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesi’ni daha kullanıcı dostu bir[...]
Devamı

KOBİ Aracı Programı Güncellendi!

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Pilot Programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesine destek verilerek inovatif fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Avrupa Komisyonu, Ufuk2020 Avrupa İnovasyon Konseyi Çalışma Programını 2019-2020 yılları için güncellemiş ve bu kapsamda EIC[...]
Devamı

L’OREAL – UNESCO “Bilim Kadınları İçin Programı”

L’OREAL – UNESCO “Bilim Kadınları İçin Programı” Uluslararası Ödülleri 2020’ye Aday Göstermek İçin Son Tarih 12 Haziran 2019! UNESCO’nun Doğa Bilimleri Sektörü içindeki iyi uygulama örneklerinden biri UNESCO ve L’Oreal Vakfı arasındaki işbirliği ile oluşturulan L’Oreal-UNESCO ortaklığında uluslararası “For Women In Science” Programı. 1998 yılında başlatılan program aracılığıyla her yıl, uluslararası bilim dünyasından Yaşam Bilimleri[...]
Devamı

2532 – TÜBİTAK- RFBR Ortak Proje Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (Russian Foundation for Basic Research – RFBR) arasında yenilenen 8 Kasım 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Rusya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek[...]
Devamı