Duyuru

Home - Kategori ArşiviDuyuru

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2021 Yılı 1. Çağrıları Açıldı!

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen ve sadece KOBİ ölçeğindeki firmaların başvuru yapabilecekleri 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı2021 yılı 1. Çağrısına yönelik başvurular 04.01.2021tarihi itibariylealınmaya başlandı. 2021 yılında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılacaktır. Çağrı ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji[...]
Devamı

Avrupa Bataryalar Ortaklığı Birliği

Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçirilmesi planlanan Avrupa Bataryalar Ortaklığı (Batteries European Partnership) yapısınının, Avrupa Araştırma Alanı’nın batarya değer zincirinin her aşamasında rekabatçiliğini geliştirecek Ar-Ge ve inovasyon çağrılarını belirlemesi öngörülmektedir Söz konusu ortaklığın faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak Avrupa Batarya Ortaklığı Birliği (Batteries European Partnership Association-BEPA) yapısına üyelik süreci başlamıştır. BEPA’ya tam (endüstri ve akademi kuruluşları) ve asosiye[...]
Devamı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı 3. Dönem Başvuruları İçin Son Tarih 1 Aralık 2020! TÜBİTAK’ın ortakları arasında yer aldığı Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından, Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması;  Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda[...]
Devamı

NRDIO (Macaristan) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi iş birliği projeleri desteklenecektir. 12 Şubat 2021 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında, Sağlık, İlaç Araştırmaları, Biyoteknoloji Fizik Lazer Fiziği Yüksek Enerji Fiziği  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yapay[...]
Devamı

Yeşil Mutabakat – Tüketicilerin Güçlendirilmesi

“LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal” başlığına sunulacak bir proje için aşağıdaki ortaklar aranmaktadır. Avrupa çapında müzakereci demokrasi ve sivil katılım konusunda uzmanlaşmış uzmanlar, araştırmacılar, uygulayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları, halk katılımı alanındaki profesyoneller Yerel / bölgesel ve ulusal düzeyde, kamu yetkilileri ve politika yapıcılarla güçlü bir bağlantı kurarak[...]
Devamı

MSCA NIGHT Araştırmacı Gecesi

MSCA NIGHT Araştırmacı Gecesi Etkinliği Online Bilgi Gününü Kaçırmayın MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2021 yılı çağrısını olası paydaşlara tanıtmak amacıyla 6 Kasım 2020 tarihinde bir bilgi günü gerçekleştirilecektir. NIGHT çağrıları kapsamında gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, bilimin ve araştırmacıların tanıtılması hedefiyle Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumu bir araya getiren etkinliklerin düzenlendiği proje önerilerinin sunulması[...]
Devamı

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 2. Faz Çağrısı Açıldı

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç kapsamında 2 fazdan oluşan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmıştır. SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve[...]
Devamı

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili Araştırma İşbirliği Programı Başlatıldı! Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Türkiye ve Almanya’daki araştırmacılar arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmaları desteklemek amacıyla karşılıklı seyahat desteği verilecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Almanya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı”[...]
Devamı

MSCA ARAŞTIRMACI GECESİ ETKİNLİĞİ

MSCA ARAŞTIRMACI GECESİ ETKİNLİĞİ 2021 YILI ÇAĞRISI AÇILDI MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2021 yılı çağrısı 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Program kapsamında, Eylül ayının son cuma günü (24 Eylül 2021) araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getiren ve gençleri bilime teşvik eden bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, bilimin ve araştırmacıların tanıtılması[...]
Devamı

ERC 101 Bilgilendirme Toplantısı

ERC 101: ERC Nedir Genel Bilgilendirme Toplantısı – 22 Ekim 2020 2021-2027 yılları arasında yürütülecek olan Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki ilk ERC çağrılarının Ocak 2021 itibariyle açılması beklenmektedir. Çığır açıcı nitelikteki öncül araştırma projelerinin desteklendiği Avrupa Araştırma Konseyi – ERC çağrıları hakkında ülkemizde farkındalık yaratmak amacıyla TÜBİTAK tarafından “ERC 101: ERC Nedir?” isimli genel bilgilendirme[...]
Devamı