KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT

Home - Çalışma Örnekleri - KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT
KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT

A New Formulation with a Potential to Cure Cancer!

”Invented by Hacettepe”

 

Bu buluş; MDA-MB-485 meme kanseri ksenograflarından, faj sunumu tekniği ile elde edilen CGNKRTRGL a.a. dizisine sahip olan LyP-1 peptidinin nanotaşıyıcı sistemler içerisinde formüle edilmesine ilişkindir.

 

Kanser tedavisinde başarıyı kısıtlayan en önemli faktör antikanser ajanların tümörlü hücrelere ve dokulara selektif olmasıdır. Konvansiyonel antikanser ajanların normal doku ve organlara yan etki gösterdiği bilinmektedir. Buluş, mevcut konvansiyonel tedavinin istenmeyen etkilerine tümör hücrelerine hedefleme yaparak çözüm getirmektedir.

 

Buluşa konu olan formülasyonda kullanılan LyP-1, tümör endotel hücrelerine özgün bir peptittir ve vasküler peptitlerden farklı olarak sadece tümör lenf damarlarına spesifite göstermektedir. Böylece tümörlü hücrelere ve dokulara selektif, etkin bir tedavi sağlayacak yan etkileri azaltacaktır. Parenteral ve oral uygulamaları ile lenfatik sistem tarafından alımın arttırılması amaçlanmaktadır.

...