YENİLİKÇİ 3 BOYUTLU TASARIM UYGULAMALARI PROJESİ

Home - Çalışma Örnekleri - YENİLİKÇİ 3 BOYUTLU TASARIM UYGULAMALARI PROJESİ
YENİLİKÇİ 3 BOYUTLU TASARIM UYGULAMALARI PROJESİ

Proje Ofisi, Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu ile birlikte Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek programına sunduğu ve 269.000 TL  bütçe ile onaylanan “Yenilikçi 3 Boyutlu Tasarım Uygulamaları” Projesi’ne yazım desteği vermiştir.

Bu projenin amacı, Hacettepe ASO 1. OSB MYO Endüstri Ürünleri Tasarımı programı öğrencilerine ve öğretim elemanlarına çağın gereği olan “3 boyutlu tasarım, animasyon ve arttırılmış gerçeklik -ileri teknolojik yazılım” uygulamalarını öğreterek, nitelikli mezun öğrenciler yetiştirmeyi sağlamak ve sektöre faydalı olmaktır. Bu sayede hem teknolojik ilerleme, hem ürün yerlileştirme, hem de istihdama katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

...