1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİĞİ

08 Ekim 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında üniversite-sanayi iş birliği protokolü imza töreni yapılmıştır. İş birliği Protokolü, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ahmet Kaya arasında imzalanmıştır.

 

Protokolün amacı; Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimi ve teknoloji altyapıyı kullanarak ASO 1. OSB ve bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak ve üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunmaktır. ASO 1. OSB’de üniversite sanayi arasında gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarını Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) koordine edecektir.

 

İmza Töreni sırasında Hacettepe Üniversitesi Rektörü sanayiyi hiçbir beklenti olmaksızın desteklemek istediklerini belirtti. Hacettepe Üniversitesinin Türkiye’deki ilk 5 inovatif üniversiteden biri olduğunu ve Hacettepe Teknokent’te son 2 yıl içerisinde işkem hacminin 5 kat arttığından bahsetti. Sayın Rektör son olarak üniversite-sanayi işbirliği açısından hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek gösterilebilecek bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

...