YENİ FİKİRLER HAVUZU

Üniversitemizde ticarileşme potansiyeli yüksek olan fikirleri ve buluşları düzenli bir şekilde tarıyoruz. Bunların korunması ve sanayiye uygun bir şekilde ulaştırılması için en uygun yöntemi her fikre/buluşa özel olarak belirliyoruz. Bu kapsamda fikri ve sınai mülkiyet haklarının sapladığı avantajlardan yararlanmak için gerekli başvuruları gerçekleştirip, takibini yapıyoruz.


Portföyümüzde aşağıda listesi verilen    patent bulunmakta olup, daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

 

 Türkiye Patent Başvuruları:


 • Bal ve Süt Esaslı Sürülebilir Ürün ve Üretim Yöntemi
 • Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış, Suda Çözünür Kahve veya Kahve İkamesi ve Üretim Yöntemi       
 • Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Düşük Elastik Modüle Sahip NİTi ve TİNb Malzemeler Kullanılarak Miniplaka Tasarlanması
 • Fosfopeptit Zenginleştirme Amacıyla Kullanılan Bir Malzeme ve Üretim Yöntemi
 • Akrilamid İçermeyen Bisküvi Benzeri Fırıncılık Ürünleri
 • Dezenfektan Amaçlı Efervesan Kalsiyum Hipoklorit Tabletlerinin Üretim Yöntemi
 • Atalet Parametreleri Ölçümü
 • Esnek Silecek Mekanizması
 • Oksim Ester Yapısında (Aril Alkil) Azol Türevi Antifungal Bileşikler
 • Fosfopeptitlerin Zenginleştirilmesi Amacıyla TantalSol-Jel Sentezi ve  Mikroekstraksiyon Şırıngasının Üretim Yöntemi
 • Bir İntra-artiküler Jel

 • Tüketime Hazır Meyve ve/veya Sebzelerin Raf Ömrünün Uzatılmasını Sağlayan Bir Solüsyon ve Uygulama Yöntemi

 • Rotatif Sıkıştırıcı

 • Bir Hap(hidroksiapatit)/Bor Katkılı HAp Üretimi Ve Kompozit Doku İskeleleleri Geliştirilmesine İlişkin Bir Yöntem

 • Bir Şerit Koruma ve Takip Sistemi

 • Dokunmatik Ekrana Sahip Bir Cihaz

 • Kontrollü Salım Sağlayan Vankomisin Mikroküreleri İle Serratiopeptidaz İçeren Jel Sistemleri

 • Bir Agrega Kalıbı

 • Biyoaktif Bir Doku Onarım Tabakası

 • Radar Dalgalarını Soğuran Yapısal Kompozit Malzeme

 • Anti-termal, Anti-radar Özellikli Bir Kumaş

 • Bir Mantar Bariyer 

 • Bir Yol Bloğu

 • Bir Toplama Tankı

 • Klor Analizinde Kullanılan Efervesan Tablet
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Ünite Olarak Belirlenmiş Hiperimmunoglobülin Terkibinin Uygulanması
 • Bir Dezenfeksiyon Aparatı
 • Bir İntra- Artiküler Jel-2
 • Yığın Yapılı Fotoelektrokimyasal Bir Güneş Hücresi
 • İçi Boş (Hollowfiber) Yapılı Fotoelektrokimyasal Bir Güneş Hücresi
 • Bir Kıkırdak Dilimleyici Aparat
 • Periodontitis Tedavisinde Kullanılan Bir Bariyer Membran ve Üretim Yöntemi
 • Bir Fumigant
 • Bir Cerrahi Uygulama ve Eğitim Masası
 • Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannic Bazları
 • Anti Terör Çiti
 • Yutma Frekansı ve Etkinliği Arttırma Cihazı
 • Kişiye Özel Bir Rehabilitasyon Sistemi
 • Bir Dokunsal Algılayıcı Dizisi ve Üretim Yöntemi
 • Bir Yön Bulma Destek Sistemi
 • Bir Norm Bulma Sistemi
 • Bir Serbest Dalış Ekipmanı
 • Lazer İndüklü Plazma Spektroskopisi İle Gıda Yem ve Tohum Matrikslerinde Kül Analizi Yöntemi
 • Lazer İndüklü Plazma Spektroskopisi Kullanılarak Gıda, Yem Ve Tohumlarda Protein Analizi 
 • Bir Ölçüm Cihazı

 • Bir Ozon Jeneratörü

 • Bir Cerrahi Kılavuz

 • Bir Arsenik Adsorbent ve Elde Edilmesi İçin Bir Yöntem

 • Poli (4-Vinilpiridin) Nanoliflerinin Elde Edilmesi İçin Bir Yöntem

 • Bir Dişli Kontrol Sistemi

 • Bir Titreşimli Yerçekimi Ayırıcısı

 • Metallerin Su Kullanılarak Öğütülmesi ile Bir Elektrik Üretim Sistemi ve Yöntemi

 • Kinezyolojik Yüzeyel Elektromiyografi Cihazı

 • Karaciğer Fibrozunun Tedavisinde Lipoksin A4 Kullanımı

 • Bir Doku Genişletici ve Üretim Yöntemi

 • Antibakteriyel Nanohidroksiapatit Nanokompozitinin Antibiyotiklerle Birlikte Kullanımı 


Uluslararası Patent Başvuruları:

 

 • Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış, Suda Çözünür Kahve veya Kahve İkamesi ve Üretim Yöntemi (PCT-EP-US)
 • Fosfopeptit Zenginleştirme Amacıyla Kullanılan Bir Malzeme ve Üretim Yöntemi
 • Dezenfektan Amaçlı Efervesan Kalsiyum Hipoklorit Tabletlerinin Üretim Yöntemi
 • Sülfid Orlarının Flotasyon Performanslarının Değerlendirme Metodolojisi
 • Sülfid Minerallerinin Adsorbsiyonlarının Ölçülmesi
 • Akrilamid İçermeyen Fırınlanmış Unlu Mamül Üretim Yöntemi
 • Kırık Kemik Tedavisinde Kullanılan Bir  İmplant ve Üretim Yöntemi
 • Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yağ Bazlı  Nanotaşıyıcı Sistemler (EP)
 • Kontrollü Salım Sağlayan Vankomisin Mikroküreleri İle Serratiopeptidaz İçeren Jel Sistemleri (PCT)
 • FosfopeptitlerinZenginleştirilmesiAmacıylaTantalSol-JelSentezi ve Mikroekstraksiyon Şırıngasının Üretim Yöntemi (US)
 • Yeni Bir Esnek Silecek Mekanizması
 • Oksim Ester Yapısındaki Azol Türevi Antifungal Bileşikler
 • Hemşirelik Bilgi Sistemi
 • Anjiyogenezin Engellenmesine Yönelik Semaphorin 3F ile İşlevselleştirilmiş Altın Nanopartiküllerinin Hazırlanması
 • Mikrodalga Desteği İle Biyomimetik Hidroksiapatit Bor Katkılı Hap Üretimi
 • PanX1 İnhibitörlerinin Yeni Kullanımı
 • Farnesil Tiyosalisilik Asit İçeren Nanopartikül Formulasyonu
 • Radyasyona Bağlı Raft Polimerizasyonu Yoluyla Moleküler Baskılanmış Polimer Sisteminin Hazırlanması İçin Bir Yöntem
 • Mikrodalga Desteği ile Biyomimetik Hidroksiapatit Bor Katkılı Hap Üretimi ve Kompozit Doku İskeleleri Geliştirilmesine İlişkin Bir Yöntem
 • Tüketime Hazır Meyve ve/veya Sezelerin Raf Ömrünün Uzatılmasını Sağlayan Bir Solüsyon ve Uygulama Yöntemi
 • Dokunmatik Ekrana Sahip Bir Cihaz
 • Bir Araç Şerit Takip Ve Koruma Sistemi
 • Radyasyona Bağlı Raft Polimerizasyonu Yoluyla Moleküler Baskılanmış Polimer Sisteminin Hazırlanması İçin Bir Yöntem
 • Bir İntra Artiküler Jel
 • Biyoaktif Bir Doku Onarım Tabakası
 • Bir Agrega Kabı
 • Bir Esnek Silecek Mekanizması (EP-US)
 • Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları (PCT)
 • Periodontitis Tedavisinde Kullanılan Bir Bariyer Membrna ve Üretim Yöntemi (PCT)
 • Kıkırdak Dilimleyici Bir Cihaz (PCT)
 • Bir Fumigant (PCT)
 • Immunomodulator Peptides Derived From Cxcl Chemokines (PCT)
 • Bir Yutkunma Egzersiz Aparatı (PCT)
 • Tüketime Hazır Meyve ve/veya Sebzelerin Raf Ömrünün Uzatılmasını Sağlayan Bir Solüsyon ve Uygulama Yöntemi (EP-US)
 • Bir Norm Bulma Sistemi (PCT)
 • Bir Serbest Dalış Ekipmanı (PCT)
 • Akrilamid İçermeyen Kahve İkamesi ve Üretim Yöntemi (DE- IT- SE – CH- SP – GB)
 • Oksim Ester Yapısında ( arilalkil) Azol Türevi Antifungal Bileşikler ( EP-US )

 •  

   

   


Faydalı Model Listesi:

 • Epiglot Tutucu Forseps 
 • Oral Enjektör
 • Bir Ecza Dolabı
 • Isı Yalıtımı İçin Kuru Yaprak İçeren Bir Çadır
 • Bir Diz Uygulama Seti

Endüstriyel Tasarım Listesi:

 • Oral Enjektör
 • Esnek Silecek Mekanizması