TWINNING VE ERA CHAIRS ODAK GRUP ÇALIŞTAYI

Değerli Araştırmacılar,

 

27-28 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara Green Park Otel'de "Ufuk2020 Programı'nda Türkiye" IPA Projesi kapsamında Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı Twinning ve ERA Chairs 2017 çağrılarına yönelik Odak Grup Çalıştayı düzenlenecektir. Avrupa Komisyonu'nun da katılım sağlayacağı etkinlikte; söz konusu çağrılara yönelik, hakem tecrübeleri, başarılı proje sahipleri edinimleri ve proje önerisi hazırlama üzerine interaktif çalıştaylar düzenlenecektir.

 

Sınırlı sayıda katılımcı için kontenjan mevcuttur. Etkinlik dili İngilizcedir. Etkinlik programı ve kayıt için t ıklayınız .

 

Bilgi için: Pınar ÇETİN, ncpwidening@tubitak.gov.tr