Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı / Innowwide 1. Çağrısı Açıldı

“Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı / Innowwide” programının ilk çağrısı açıldı. Uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak fizibilite proje önerilerinin sunulabileceği çağrıda, proje başına 60.000 Avro hibe verilecektir. Çağrı, 5 Eylül 2022 ile 15 Kasım 2022 (17:00 CET) tarihleri arasında açık olacaktır.

Proje önerileri için hedef bölge/ ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaş ile ortaklık kurulması gerekmektedir. En fazla altı ay sürecek projelerde, KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışması beklenmektedir.

Çağrı kapsamında başarılı bulunan fizibilite proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacaktır. Avrupa Birliği tarafından sağlanacak finansman, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu veya Asya-Pasifik'teki bir paydaş ile proje ortaklığı kuran Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkelerindeki KOBİ'ler içindir. Çağrı kapsamında sağlanan finansmandan yalnızca Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkelerindeki KOBİ'ler yararlanabilse de, seçilen hedef ülkedeki ortaktan altyüklenici olarak hizmet alınabilmektedir. Altyüklenici ortaklar ile proje başvurusu öncesinde bir taahhüt imzalanması gerekmektedir. Bu yıl, Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı /Innowwide kapsamında toplam 50 proje fonlanacaktır (25'i Afrika'daki ortaklarla kurulmuş projelere verilecektir.).

Çağrıya ilişkin bilgi, rehber dokümanlar ve başvuru formu örneği için lütfen tıklayınız.

Benzer İçerikler