Patent Hizmetleri

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversitemizin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Portföyünün Yönetimi konusunda yetkilendirilmiş olup, aynı zamanda;

  • Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu yürütücüsü,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Bilgi Dokümantasyon Birimi,
  • 2014 yılında Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) Patent Bilgi Merkezidir.
     

“6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında HT-TTM Patent Ofisi Birimi, buluş/tasarım ifşa, hak sahipliği, başvuru ve tescil süreçlerine dair karar süreçlerini yönetmekte ve teknoloji transferiyle ilişkili hukuki çalışmaları yürütmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışan Patent Ofisi Birimi, Hacettepe Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Hacettepe Teknokent firmaları için iki farklı süreçte faaliyetlerini yürütmektedir.

HT-TTM Patent Ofisi Birimi, sanayicilere, akademisyenlere, girişimcilere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri vermektedir. Buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektedir. Ayrıca buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Akademisyenlere/Öğrencilere
Buluşlarının;
•    Patentlenebilirlik değerlendirmesi
•    Ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi
•    Patent veritabanlarında ön araştırması
•    Patent başvuru sürecinin koordinasyonu
•    Akademik çalışmaların değerlendirilmesi
•    Buluşun saptanması
•    Buluş sahibi ile iletişim
•    Buluşun ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi
•    Başvurudan tescile kadarki sürecin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde koordinasyonu
•    Teşvik ve destekler konusunda hizmet vermektedir.

Firmalara
•    Patent ön araştırması
•    Patent eğitim hizmetleri
•    Faaliyet serbestliği araştırması
•    Patent ailesi araştırması
•    Lisans/devir işlemleri
•    Hukuki hizmetler
•    Ulusal ve uluslararası patent başvurusu
•    Patentlenebilirlik değerlendirmesi
•    Tarifname ve istem takımının hazırlanması
•    Patent başvurusunun yapılması
•    Patent başvurusundan tescile süreç takibi
•    Patent teşvik başvurusunun yapılması
•    Patent sürecinde teknik çeviri hizmeti vermektedir. 
 

Veriler

Ulusal Patent Başvurusu
154
Uluslararası Patent Başvurusu
105
Patent Tescil Belgesi
77
Ulusal Tescil
63
Uluslararası Tescil
14

Sıkça Sorulan Sorular

“Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu” tarafından patent ve tasarım başvurusunun yapılmasına karar verilen buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri HT_TTM tarafından karşılanacaktır.
 

HT_TTM Patent Ofisi uzmanı tarafından buluşçulara gönderilen buluş bildirim formu doldurulup, HT-TTM Patent Ofisi yetkilisine teslim edildikten sonra ön araştırma işlemine başlanacaktır.  Ön araştırma sonucu olumlu çıkar ve HT-TTM üst kurulu tarafından da buluşun başvuru sürecinin HT_TTM tarafından yürütülmesine karar verilirse tarifname yazımına geçilecektir. Tarifname yazımı akademisyenden/öğrencilerden/firmalardan talep edilebilecek ek bilgiler ile tamamlanacaktır ve devamında başvuru sürecine geçilecektir.
 

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşun yayınının yapılmasından önce HT-TTM Patent Ofisi uzmanlarının bilgilendirilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Hoşgörü süresi Türkiye ve ABD başvurularında geçerli olmaktadır.
 

Akademisyenlerimizden/öğrencilerimizden Buluş Bildirim Formları alındıktan sonra ilk aşamada HT-TTM Patent Ofisi uzmanları tarafından incelenmekte ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar çalışmış olduğumuz çözüm ortaklarına ön araştırması yapılması için gönderilecektir. Akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen Buluş Bildirim Formları ve çözüm ortaklarından gelen ön araştırma raporu “Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonuna” sunulacaktır. Kuruldan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci HT-TTM tarafından gerçekleştirilecektir.