NetZeroCities Pilot Şehirler Çağrısı Açıldı!

NetZeroCities tarafından, Avrupa'da iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için yeni yaklaşımları test Pilot Şehirler Programı, iklim açısından nötr ve akıllı 100 şehir için AB Misyonu'nun (“AB Şehirleri Misyonu”) bir parçası olup, şehirlere 32 milyon Avro hibe ve uygulama desteği sağlayacaktır. Çağrı, 5 Eylül'de başvuruya açılmış olup 4 Kasım 2022’de kapanacaktır. Çağrı başvuruları; İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu amaçları ile uyumlu iki yıllık, sistem inovasyonu odaklı pilot proje faaliyetlerindebulunmak isteyen tüm AB Üye Devletleri ve Türkiye’nin de dahil olduğu Asosiye ülkelerde bulunan tüm şehirlere ve belediyelere açıktır

NetZeroCities Konsorsiyumu ve Online Platformu; seçilen Pilot Şehirlere mali desteğin yanısıra uzmanlık ve destek hizmetleri sağlayacak ve iklim tarafsızlığına yönelik kapsayıcı, sistem çapında bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olacaktır. Şehirlerin pilot uygulama faaliyetleri sosyal, kültürel, teknolojik, doğa temelli, düzenleyici ve finansal yeniliklerin yanı sıra iş ve yönetişime yönelik yeni yaklaşımlardan oluşabilecektir. Başvuru sahiplerinin proje önerileri ayrıca, hareketlilik, enerji sistemleri ve yapılar, malzeme ve kaynak akışları, sağlık ve esenlik, doğal alanlar, kültürel, sosyal, finansal ve kurumsal sistemler ve kamusal alanların erişilebilirliğine yönelik olabilecektir. Uygunluk kriterleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için  Call Guidelines. Dökümanını inceleyebilirsiniz.

 Seçilen pilot faaliyetler, şehirleri iklim tarafsızlığı için örnek alanlarına dönüştürecek ve diğer toplulukların harekete geçmesine öncülük edecektir. Kolektif öğrenme, sürecin her adımında şehirler arasında değişimi teşvik edecek olan Pilot Şehirler Programının merkezi bir parçası olacaktır. Seçilen her Pilot Şehrin Avrupa'daki iki ila üç diğer şehirle bağlanacağı bir eşleştirme programı (twinning programme) ile çözümler daha geniş bir kitle ile paylaşılacaktır. 

Çağrı ile ilgili daha fazla bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz. 

Finansman

Beklenen ödül oranı aşağıdaki gibidir:

  • 12 başvuru için 1,5 milyon’ar Avro,
  • 10 başvuru için 1.0 milyon’ar Avro,
  • 8 başvuru için 0,5 milyon’ar Avro 8 hibe.

Ödül miktarı, başvuru sahibi tarafından belirtilen hibe talebi ve proje başvuru formunda belirtilen (hibe talebiyle eşleşen) önerilen faaliyetlere karşılık gelen bütçe/tahmini maliyetler ile ulusal ve kurumsal politikalar, kurallar, uygulamalar doğrultusunda belirlenecektir.

Benzer İçerikler