Hakkımızda

Üniversite-Sanayi işbirliğine destek olarak, sanayinin uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri veriyoruz:

Akademisyenlere;

  • Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri,
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri,
  • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
  • Sanayi ile ortak proje geliştirmeye yönelik hizmetler,

Sanayicilere;

  • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
  • Teknik problemlerin çözümüne yönelik hizmetler.

Yatırımcılara;

  • Yeni Fikirler havuzu
  • Yatırım yapabilecekleri Start-up şirketler veritabanı

Gizlilik: Gizlilik projelerimizdeki en temel unsurlardan biridir. Çok ortaklı projelerde gizliliğin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda akademisyenler ve sanayicilerle gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz.

Maliyet Etkinlik: Projeler için sadece gerekli kaynakları bir araya getirerek projelerin maliyet etkin olmasını sağlıyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun (4691, 6170) sağladığı vergi muafiyetlerini çalışmalarımıza yansıtıyoruz.

Çok Sayıda Disiplinle Çalışabilme: Hacettepe Üniversitesi tıp, mühendislik, fen bilimleri, işletme, eczacılık gibi farklı alanlarda uzman 3500’e yakın akademisyene sahiptir. HT-TTM olarak biz, projelerde gerek duyulan tüm konularda, ilgili akademisyenlerin projede görev almasını sağlıyoruz.

Sonuç Odaklı ve Güçlü Koordinasyon: Bize ulaşan her talebi ayrı bir proje halinde değerlendiriyoruz. Öncelikle, talebin özelliğine göre sonuca ulaşmadaki en etkin ve hızlı çözümü belirleyerek ilgili kaynakları bir araya getiriyoruz. Projeyi koordine ederek; işin zamanında, bütçeye ve plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Ekibimiz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi Koordinatörü

Patent Ofisi

Patent Ofisi Uzmanı

Proje Ofisi

Proje Ofisi Koordinatörü
Proje Uzmanı

Girişimcilik Ofisi

Girişimcilik Ofisi Koordinatörü
Girişimcilik Ofisi Uzmanı

Editing Ofisi

Yönetici Asistanı

İdari Personel

Yönetici Asistanı
Ofis Personeli
Ofis Personeli