Hakkımızda

Üniversite-Sanayi işbirliğine destek olarak, sanayinin uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri veriyoruz:

Akademisyenlere;

  • Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri,
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri,
  • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
  • Sanayi ile ortak proje geliştirmeye yönelik hizmetler,

Sanayicilere;

  • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
  • Teknik problemlerin çözümüne yönelik hizmetler.

Yatırımcılara;

  • Yeni Fikirler havuzu
  • Yatırım yapabilecekleri Start-up şirketler veritabanı

Gizlilik: Gizlilik projelerimizdeki en temel unsurlardan biridir. Çok ortaklı projelerde gizliliğin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda akademisyenler ve sanayicilerle gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz.

Maliyet Etkinlik: Projeler için sadece gerekli kaynakları bir araya getirerek projelerin maliyet etkin olmasını sağlıyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun (4691, 6170) sağladığı vergi muafiyetlerini çalışmalarımıza yansıtıyoruz.

Çok Sayıda Disiplinle Çalışabilme: Hacettepe Üniversitesi tıp, mühendislik, fen bilimleri, işletme, eczacılık gibi farklı alanlarda uzman 3500’e yakın akademisyene sahiptir. HT-TTM olarak biz, projelerde gerek duyulan tüm konularda, ilgili akademisyenlerin projede görev almasını sağlıyoruz.

Sonuç Odaklı ve Güçlü Koordinasyon: Bize ulaşan her talebi ayrı bir proje halinde değerlendiriyoruz. Öncelikle, talebin özelliğine göre sonuca ulaşmadaki en etkin ve hızlı çözümü belirleyerek ilgili kaynakları bir araya getiriyoruz. Projeyi koordine ederek; işin zamanında, bütçeye ve plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.